Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 3. 12. se účastnili žáci strojírenského oboru v doprovodu učitelů odborného výcviku zajímavé exkurze ve firmě Nisaform v Liberci 30, ul. U šamotky. Více o exkurzi zde