Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

O čem jednali ve středu 14. 11. 2018 poslanci naší republiky? To na vlastní oči viděli a vyslechli žáci Obchodní školy přímo v Poslanecké sněmovně.

Následně se vydali na Karlův most, kde obdivovali památky a vstřebávali dojmy z účasti na zajímavém jednání.