Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Na Vánoce se těší každý z nás. Tyto svátky jsou neodmyslitelně spojené s rozdáváním i přijímáním dárků. I žáci praktické školy přispěli k Vánočnímu nadílení v Ústecké nemocnici.

Již tradičně obdarovali novorozenecké oddělení, pro které ušili 17 dek do inkubátorů.