Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Areál SOŠ Liberec v Jablonecké ulici se rozrostl o další novostavbu. Jedná se o nový sklad upravené zeminy, který pro školní zahradnictví postavili žáci stavebních oborů. Během červnových závěrečných zkoušek stavbu zahájili a v září a říjnu stavbu kompletně dokončili. Za pozornost stojí skutečnost, že celá stavba je skutečně pouze dílem žáků a jejich učitelů odborného výcviku.

Postupně pracovali na základech, betonových podlahách, zdivu, krovech střešní krytině, vratech a vše dokončili samostatně, bez spolupráce s jiným dodavatelem. Na stavbě se podílelo průběžně zhruba 25 budoucích zedníků, dlaždičů, strojařů a malířů. Celkové náklady na stavbu tak tvořil pouze materiál v hodnotě 67.000,- Kč. Veškerá stavební činnost proběhla v rámci výuky při odborném výcviku žáků. Zahradníci tak mají nový a prostorný sklad propařené zeminy. Ta je nezbytná pro odborné pěstování širokého sortimentu rostlin, který je také nabízen veřejnosti v oblíbené školní prodejně.

Škola uspořádala malou slavnost při předání této nové součásti zahradnictví v pátek 9.11.2018. Práci žáků přišel ocenit rovněž náměstek hejtmana pro školství pan Mgr. Petr Tulpa, vedoucí odboru školství Mgr. Leoš Křeček a Ing. Michaela Stříbrná z odboru školství. Hosté si prohlédli stavbu, ocenili práci všech zúčastněných slovem i chutnými dárky.