Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Každé září začíná stejně. Pro jednoho velké obavy, co tam bude za lidi, kdy budou vycházky, nebude se mi stýskat? Pro druhého velké těšení na kamarády, nebo odpočinek od všudypřítomných rodičů.

Ani letos to nebylo jiné.

Přivítání, rozřazení do pokojů, základní pravidla internátu. První kratší výlety do blízkého okolí, procházka do centra města a návštěva knihovny. To vše se stíhalo v prvních 14 dnech září. Promítání fotek z loňského školního roku se stalo tradicí září a těší veliké oblibě u všech ubytovaných. První fotografie z letošního školního roku vznikaly až na konci září, kdy byl při krásném počasí uspořádán běh do schodů. Mezi další sportovní akce můžeme zařadit návštěvu hokejového utkání v Jablonci a florbalového zápasu v Liberci. Pro jiného by mohla být i sportovní akcí společný úklid v areálu SOŠ, který již také proběhl.

Hlavně pro děvčata byla velmi lákavá, již tradiční návštěva Dětského centra Liberec. Mezi ubytovanými na internátu proběhla sbírka a vybralo se neskutečných 1380,- Kč, které putovaly do právě zmíněného Dětského centra. Nakoupili jsme dětem drobné maličkosti, užili si s nimi prima odpoledne a pohodovou procházkou kolem přehrady jsme se zase vrátili zpět na internát. Vše se vydařilo a už teď se těšíme na jaro, kdy zřejmě navštívíme Dětské centrum znova.

Říjen je v počasí velmi proměnlivý. Když pršelo, uspořádali jsme si promítání celovečerního filmu na klubovně, nebo navštívili audiovizuální projekci "Má vlast" na nádraží. Naopak, když foukal dostatečně vítr a bylo slunečno, to je to pravé podzimní počasí na pouštění draka! Většina z nás pouštěla draka jako malí, ale proč si nedopřát tuto radost i v dospívání?

Konec října patří opět tradiční akci a tou je Halloween. Byť se jedná o anglosaskou tradici, tak i v českých zemích nachází své příznivce. U nás tomu bylo zasvěceno dlabání dýní, uvaření dýňové polévky a česnekové pomazánky. Na závěr nemůže chybět pravá halloweenská diskotéka, kdy je důležitý "art výtvor," převážně v oblasti obličeje, ovšem i kostýmy jsou velmi vítaným doplňkem. Zábava, při které se žáci dozví i něco z historie tohoto svátku.

Co bychom byli za internát, kdyby nebyla pravidelná mimoškolní činnost. Letos jsme zapojeni ve dvou projektech s názvem "Firmičky." První je keramická dílna, druhým je košíkářská výroba. Oba projekty rozjeli svou činnost již na začátku září.

Jak během toho všeho dokážeme ještě studovat? To se dozvíte na třídních schůzkách, které se konají v úterý 13. 11. 2018 od 15 do 17 hodin. Samozřejmě můžete navštívit i internát.