Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve středu 17. 10. 2018 jsme pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ Turnov, Zborovská 519 připravili projektový den s aktivitami v odborném výcviku v oborech malířské a natěračské práce a provozní služby. Děti si pod vedením našich projektových učitelů a s pomocí žáků SOŠ vyzkoušely technologické postupy broušení a povrchové úpravy - natírání okenních rámů a dveří a přípravu vybraného pokrmu dle receptury.

V další části projektového dne byla skupině představena vzdělávací nabídka školy a odborný výcvik a zázemí dalších oborů.

Logo NakapLK