Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V úterý 18. 9. 2018 se žáci a žákyně Praktické školy vydali do auly Technické univerzity Liberec na již tradiční akci Oděv a textil 2018.

V předsálí prezentovali své dovednosti žáci uměleckých škol, velmi zajímavé bylo například zhotovování šperků. V aule jsme obdivovali módní kolekce tvůrců z řad žákyň a žáků a jejich pedagogů základních škol a poté i škol středních, které se do této prestižní akce zapojili. Zvučná jména módních ikon, třeba Liběny Rochové, již nejsou pro nás jen jmény, neboť s nimi mezi kolekcemi moderátorka vedla krátké rozhovory. Z módní přehlídky jsme si odnesli nejen dojmy, ale i poznatky a inspiraci. Těšíme se na příští ročník.