Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V pondělí 17. 9. 2018 měli žáci a žákyně Praktické školy možnost přesvědčit se, že program "Máme rádi zvířata", který pořádá Centrum pro zvířata v nouzi, je opravdu přínosný a kvalitní.

Lektorka nám zprostředkovala nejen poučení v podobě informací, příběhů a fotografií, ale nabídla i aktivitu s kartičkami, do které se všichni s chutí zapojili. Do zázemí zachraňovaných živočichů jsme tiše našlapovali, abychom viděli co nejvíce. Bonusem pro nás byla procházka se svěřenými psíky z útulku, který je součástí této organizace.