Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Jablka zrají a my už víme, jak je zpracovat na mošt. Ve středu 5. 9. 2018 jsme si to mohli my, žáci a žákyně Praktické školy, vyzkoušet v ekologickém středisku Střevlík během programu "Od jablka k moštu".

Lektorky nás prezentací o jabloních a ochutnávkou různých druhů jablek nalákaly k následujícímu drcení jablek, sestavování lisu, lisování moštu, a tak jsme se s chutí zapojili. Výsledný nápoj připravený společnými silami chutnal prostě skvěle.