Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V pátek 14. 9. proběhla v Hejnicích tradiční floristická soutěž pořádaná SŠHL Frýdlant.

Naše žákyně zahradnického oboru (Kateřina Voničková, Kristýna Schneiderová, Marie Vlachová) předvedly své umění na téma „Jiřinky a dřevo“. Kačka získala krásné 1. místo za tajný úkol (přízdoba skleničky) a 2. místo za přízdobu dřevěného kola. Společně děvčata získala 3. místo za „Zátiší se dřevem a jiřinkami“. Celkově se děvčata umístila na krásném 2. místě mezi týmy.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.