Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V pátek 7. září 2018 v 10:00 2018 proběhlo slavnostní předání obnovené fasády na budově školy Střední odborné školy Liberec, Jablonecká 999, p.o. Akce se zúčastnili zástupci investora, kterým byl Liberecký kraj, dále Krajského úřadu Libereckého kraje, zhotovitele stavby, jímž byla trutnovská firma GOScz s.r.o a také projekční a architektonické studio ing. arch. Petra Stolína.

SOŠ Liberec vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Areál školy tvoří komplex budov z druhé poloviny devadesátých let a jejich podoba je výsledkem architektonického pojetí ing. arch. Petra Stolína ve stylu českého funkcionalismu. Budova školy měla fasádu z červených pálených lícových cihel a bohužel vlivem extrémních povětrnostních podmínek rychle degradovala. V posledních letech byl stav této fasády již v havarijním stavu.

Škola ve spolupráci se zřizovatelem, kterým je Liberecký kraj usilovala o rekonstrukci fasády a zároveň zateplení celé budovy. Autorem nové podoby lehkého zavěšeného pláště z titanzinkových šablon je opět Petr Stolín. Nová fasáda navazuje na původní ráz stavby, respektuje původní strukturu fasády, zachovává ve vstupu do budovy a na podezdívce původní cihlový materiál. Barevné ladění je v elegantním a čistém odstínu šedého titanzinku.

Stavební práce proběhly od dubna do poloviny srpna a za velmi krátký čas byla stavba provedena ve vysoké kvalitě. Celkové náklady na zateplení a obnovu fasády činí 12 mil Kč.

Slavnostního předání se zúčastnila za Liberecký kraj statutární nám. hejtmana Jitka Volfová, nám. MUDr. Přemysl Sobotka a za rezort školství nám. Mgr. Petr Tulpa. Za zhotovitele stavby GOScz Bohumil Baumrt a za projektanta a architekta Ing. Marcel Bulíř a další hosté.