Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Vyučování ve školním roce 2018/2019 bude zahájeno v pondělí 3. 9.  2018 v 8 hodin v areálu SOŠ, Jablonecká 999.  Obory obchodní škola a praktická škola zahájí výuku v budově Jedličkova ústavu, Lužická 7, Liberec - pavilon B taktéž v pondělí 3. 9. 2018.