Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 31. 5. 2018 jsme měli možnost v rámci tělesné výchovy absolvovat kompenzační cvičení pod názvem HOT YOGA. Toto cvičení se konalo v menším sále v centru Liberce se zvýšenou vlhkostí a vyhřátým vzduchem na příjemných 40°C.

Na začátku cvičení byli všichni velmi upovídaní, ale postupem času se odmlčeli a cvičení je zcela pohltilo. Myslím si, žže celá naše skupina dostala pořádně do těla a posunula tak i své hranice zase o kus dále.