Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Co mají společného Sychrov, Dlaskův statek a Zrcadlová koza? Přeci to, že jsme tam my, žáci a učitelé Obchodní a Praktické školy, strávili báječný den.

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 nás autobus dovezl až k zámku Sychrov, kde nás čekala prohlídka krásných zámeckých komnat i parku. Poté jsme se přemístili na Dlaskův statek, který nás vtáhl do atmosféry dávných časů. Podél Jizery nás vlastní nohy dovedly k Zrcadlové koze, kde již na nás čekali s grilovaným pohoštěním. Při obědě jsme sledovali skotačící kozy, obdivovali naparování páva a chápali obědem i teplem zmožené spící selátko. Řeka Jizera nás lákala natolik, že jsme se alespoň smočili. Unavení, ale obohacení zážitky a ve zdraví jsme rádi nasedli na autobus, sdělovali si dojmy a sledovali ubíhající cestu k našim domovům.