Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V úterý 12. 6. 2018 se  koná od 15.30 hodin v jídelně SOŠ, Jablonecká 999 pro přijaté uchazeče oborů E (ti, kteří v zákonném termínu podali zápisový lístek)   informační odpoledne.

Pro obory Obchodní škola a Praktická škola se koná informační odpoledne 12. 6. od 14. 30 hodin v pavilonu B, Lužická 7, Jedličkův ústav.