Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V pátek 18. 5. 2018 si žáci Obchodní a Praktické školy v rámci přednášky záchranářky Libereckého kraje vyzkoušeli masáž srdce na figuríně a dozvěděli se o postupech při záchraně člověka.

Předem domluveným telefonátem na číslo 155 si vyzkoušeli v klidu říci adresu a popis události a postupovat podle instrukcí záchranáře.