Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Tradiční akce Praktické a Obchodní školy Čarodějnice se 27. 4. 2018 opět velmi vydařila. Připravené venkovní soutěže jako hod žábou, zapalování svíček i další aktivity se našim čarodějům i čarodějkám dařily, jak bylo vidno při rozdávání diplomů.

Jen co vlastnoručně vyrobené papírové čarodějky shořely, objevily se nad ohněm první buřtíky. Očouzení ohněm, posilněni buřty a obohaceni o společné zážitky jsme se v dobré náladě vydali zpět ke škole.