Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Naši žáci se zúčastnili dovednostní soutěže strojírenských oborů, která se konala 24. 4. 2018 v Střední odborné škole ŠKODA- AUTO v Mladé Boleslavi. Soutěžící byli žáci II. ročníku Matěj Nejedlý a Jaroslav Šimral.

Našimi soupeři byli učni z již jmenované školy z Mladé Boleslavi a ze středních škol z Hubálova, Brandýsa nad Labem a z Prahy.

Z každé školy soutěžili dva žáci ve dvou disciplínách, v teoretické části z testu zaměřeného na technologii zpracování kovů a testu poznávacího, v praktické části zhotovení výrobku dle výkresové dokumentace s využitím základních operací ručního zpracování kovů.

Žáci soutěžili v příjemném prostředí nově zrekonstruovaných a dobře vybavených dílen, kde se umístili na pěkném čtvrtém a pátém místě.

Ve ŠKODĚ AUTO jsme strávili příjemně prožitý den a všem za to děkujeme.