Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Vycestovat do zahraničí a podívat se, jak to dělají jinde, to je jistě přání nejedné české učitelky či učitele. Pětici pedagogů se toto přání splnilo. Díky úspěchu při schválení žádosti o grant programu Erasmus+ v rámci Klíčové akce KA1 – Projekty mobility osob se rozletěli do světa na zkušenou.

A co znamenají čísla v nadpise?

1 – jeden projekt s názvem “Mobilita SOŠ Liberec“, reg. č.: 2017-1-CZ01-KA101-034553

2 – doba realizace ve dvou letech 2017 – 2018

3 – pedagogové navštívili 3 země: Finsko, Španělsko a Irsko

4 – čtyři účastnice absolvovaly v rámci strukturovaných kurzů návštěvu škol v kombinaci s odbornými přednáškami, jeden účastník se vzdělával v novinkách v oblasti počítačových technologií.

5 – celkem vycestovalo do zahraničí pět učitelek a učitelů ze SOŠ Liberec.

6 – výjezdy do zahraničí proběhly během 6 měsíců

7 – všechny kurzy trvaly 7 dnů

Podmínkou účasti byl kromě jazykové vybavenosti zájem pedagogů o výjezd, ochota učit se nové věci, obětovat svůj volný čas a nebát se vydat za hranice všedních dnů.

Odměnou jak pro účastníky, tak přeneseně i pro celou školu jsou nové informace o systémech vzdělávání v navštívených zemích, nové pohledy na možnosti zkvalitnění výuky a přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Inspirativní byla setkání s ostatními účastníky - učiteli z mnoha zemí Evropské Unie.

Projektová manažerka a zároveň učitelka Ing. Milena Hanyková je s realizací spokojena: „Projekt Mobilita SOŠ Liberec měl mezi pedagogy velký ohlas, proto škola požádala o grant i v roce 2018. Rozšířil se počet účastníků, kromě kurzů a seminářů jsou plánovány návštěvy škol v rámci stínování, jeden z účastníků chce získat know-how pro digitalizaci školy. Projektové aktivity jsou vždy voleny s cílem připravovat pro naše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami co nejlepší podmínky pro výuku.“

Projekt je financován prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+.

 logo Erasmus