Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Zajímavou a názornou přednášku plnou videoukázek a představení vybavení nám v pátek 6. 4. 2018 předvedla Policie ČR.

Prevence před ohrožením, kyberšikana, trestní odpovědnost, alkohol, drogy jsou jen některá z témat, které žáci Praktické a Obchodní školy se zájmem vyslechli. Žáci aktivně kladli dotazy, některé vybavení třeba alkoholový testr, vestu, pouta si vyzkoušeli a také obdrželi jako dárek reflexní pásku.