Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Upozorňujeme všechny  návštěvníky areálu školy, že od 3. 4. 2018 je výrazně omezen počet parkovacích míst.

Omezení se rovněž týká zákazníků školního zahradnictví. Z důvodu probíhající rekonstrukce fasády školy použijte při vstupu do školy od tramvajové a autobusové zastávky  průchod mezi tělocvičnou a hlavní školní budovou. Zároveň dbejte zvýšené opatrnosti. Omezení jsou plánována po celou dobu stavby, která bude dokončena zhruba v polovině srpna.

Děkujeme za pochopení.