Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 23. 3. 2018 se na půdě Technické univerzity v Liberci konal již 34. ročník recitační soutěže Chrastavská sloka, tentokrát pod patronátem naší školy.

 

Chladné sychravé dopoledne rozsvítila svým přednesem asi padesátka soutěžících z různých škol Libereckého kraje.

Mladé recitátory přišli podpořit také velmi vzácní hosté, mezi nimi byli Prof. Jan Picek, děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a Michael Canov, senátor Parlamentu ČR a starosta města Chrastava.

Ačkoli rozhodně nebylo jednoduché vystoupit se svým přednesem před naplněným sálem, všichni svou trému nakonec zvládli a publikum se dočkalo krásných zážitků a kvalitních vystoupení, která byla oceněna knižními cenami.

Nejvíce našich žáků se prosadilo ve čtvrté, tedy nejvyšší kategorii, kde se na prvním místě umístila Kristýna Groholová ze 2. H, na druhém místě Radim Hotovec ze 3. D a na třetím místě Renata Kvak ze třídy 3. C2.

A teď už nezbývá než jen vyhlížet příští rok a těšit se na další krásné básně a šikovné recitátory.