Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 13.2 2018 se konala v naší SOŠ soutěž oboru strojírenské práce, které se zúčastnili žáci I. a II. ročníku. Soutěž se skládala ze dvou částí, vědomostního testu a praktické části (výroba šablony).

Pro vítěze byly připraveny sladké odměny v podobě čokoládových dortů a pro každého účastníka soutěže balíček sladkostí.

Soutěž vyhrál Jaroslav Šimral, na druhé pozici se umístil Marek Mráček a na třetím místě skončil Matěj Nejedlý.