Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Dne 13. 2. se v prostoru dílen malířů konala předváděcí akce nových materiálů a technologií firmy Caparol. Akce se účastnilo 14 žáků oboru Malířské a natěračské práce a 12 žáků oboru Zednické práce. Zástupci firmy prezentovali žákům

nové materiály pro malby a nátěry fasád, zateplovací systémy fasád a nové technologie nanášení – stříkací techniku a nanášecí válce. Akce proběhla ve velmi příznivém klimatu a věříme, že touto akcí spolupráce mezi školou a  firmou Caparol nekončí.