Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 jsme zorganizovali a realizovali projektový den pro deset děvčat ze základní školy v Orlí ul., Liberec. Během dopoledních hodin si dívky vyzkoušely aktivity v oborech stravovací a ubytovací služby, šití oděvů a zahradnické práce.

Vzhledem k tomu, že šlo o žákyně z vycházejících ročníků, obdržely i praktické informace k možnosti studia u nás a k blížícímu se přijímacímu řízení.