Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

A to i na internátu. Utíká to, jak voda! Někdo by mohl říct, že jsme na internátu nic nedělali, že tu není žádné čtení. Opak je ale pravdou.

Na začátku měsíce prosince jsme navázali na loňskou spolupráci s DDM Vikýř. Dívky ze středních škol, ale i ze SOŠ se oblékly do kostýmů čerta, Mikuláše, anděla a šly předat nadílku do jabloneckého Vikýře. Pobíhat přes 2 hodiny po 4 patrové budově v teplém kožichu čerta není zas tak zábavné, jak se to na první pohled může zdát. Dívkám patří velké díky!

Byl prosinec. Spousta naší energie byla věnována internátní besídce. Akci, kde se propojuje život středoškoláků, žáků SOŠ (nejen z internátu, ale i ze školy), chlapců z Akademie FC Slovan Liberec. Každý má šanci předvést to nejlepší ze sebe. Popř. se zapojit do organizace a příprav celé akce. I letos se to velmi podařilo (fotografie v galerii, video na stránce YouTube). Někteří se zapojili i třeba tím, že upekli cukroví, které ozdobilo stůl na akci.

Pravidelná mimoškolní činnost nezaostávala vzadu. Naopak rukodělná činnost fungovala snad v jakoukoliv denní dobu. Hlavně korálkování a drátkování. To nás velice bavilo! Z našich výrobků neměli radost jen rodiče pod stromečkem, ale i třeba pracovníci SOŠ Liberec, pro které jsme taky něco "umotali."

V lednovém čase jsme se museli věnovat více studiu. Uzavírání známek, odevzdávání větších projektů, prostě aby studijně bylo vše v pořádku. Vychovatelé to zohlednili a připravili pro nás jen jednu netradiční akci. Ale o to možná zajímavější! Tím byla návštěva požární zbrojnice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. I samotná beseda s profesionálním hasičem byla pro nás ohromně přínosná. Vše, co jsme se zeptali, nám bylo vysvětleno a objasněno.