Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 jsme připravili pro vycházející žáky ZŠ Orlí z Liberce aktivity projektového dne v oborech Strojírenské práce a Malířské a natěračské práce.

Během dopoledne si deset chlapců ve dvou skupinách vyzkoušelo nejrůznější pracovní postupy v těchto specializacích a získalo také informace k možnosti studia v naší škole.