Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V pondělí 8. 1. jsme připravili pro děvčata a chlapce z devátého ročníku ZŠ Zborovská 519 z Turnova projektový den s aktivitami v oborech provozní služby a zahradnické práce. V prostorách prádelny a 

mandlovny internátu a ve školním zahradnictví si žáci vyzkoušeli různé pracovní postupy a techniku aranžování květin.