Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V období září až prosinec 2017 byl na SOŠ Liberec realizován velmi příjemný projekt „Škola šití“, kdy pro žákyně oboru Šití oděvů probíhaly atraktivní aktivity související s odíváním, módními návrhy, s šitím oděvů, vytvářením doplňků na oděvy či k oděvům.

Záměrem učitelek bylo zvýšit zájem žákyň o navštěvovaný obor, zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání i jejich úsilí o úspěšné absolvování studia. Svým dopadem projekt působí i jako prevence proti předčasným odchodům žáků školy ze vzdělávání.

Pozornost týmu při realizaci projektu byla zaměřena na 3 základní oblasti:

1) nákup pomůcek a materiálů pro dovybavení učeben teoretické a praktické výuky pro zkoumání a zpracování oděvních materiálů, či odbornou literaturou pro výuku;

2) výuka s použitím komponent z výroby firmy Preciosa při použití návodů např. z www.preciosa-ornela.com, kdy se dívky při praktických činnostech seznamovaly s vytvářením módních doplňků i aplikací na textilní materiály;

3) návštěva výstavy módní návrhářky Blanky Matragi v Praze, která byla zaměřena na inspirace při tvorbě a zdobení oděvů. Další návštěva proběhla v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. N., kde si dívky prohlédly skvosty českého sklářství. Po dohodě pedagogického doprovodu s učitelkou praktického vyučování ze  Střední školy řemesel a služeb v Jablonci n. Nisou dívky dále navštívily učňovské dílny, kde viděly budoucí pasíře a výrobce bižuterie při práci v rámci odborného výcviku.

Žačky se rády zapojovaly do akcí i praktických činností, podle ohlasů při realizaci se žákyním projekt líbil. Aktivity dobře hodnotí i učitelky oboru Šití oděvů: Ing. Emília Dlasková, Ing. Milena Hanyková - učitelky teoretické výuky, p. Božena Koreiszová - učitelka odborného výcviku.

Projekt „Škola šití“ byl realizován z prostředků grantu Nadace Preciosa schváleného v rámci Odborné a vzdělávací činnosti technických škol a škol s technickými směry studia.