Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 22. 12. 2017 je ředitelské volno. Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. do 2. 1. 2018. Nástup žáků po prázdninách a zahájení výuky je ve středu 3. 1. 2018.