Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Praktická škola dvouletá si pátek 8. 12. 2017 užila vánoční program v ekologickém středisku Střevlík.

Povídání o narození Ježíška, o tradicích a symbolech Vánoc zpestřila výroba mýdel i vánočních sáčků. Kouzlo Vánoc podtrhla prohlídka kostela Navštívení Panny Marie s drobnými úkoly a poutavým výkladem našeho lektora. Závěrem nás lektorky a lektor doprovodili na nádraží a zde s námi zpívali koledy.