Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka


V adventním čase proběhla  tradiční soutěž napříč obory. Žáci z oboru stravovací a ubytovací služby napekli voňavé cukroví. Zámečníci vyrobili kované výrobky a zahradníci se pochlubili krásnými, vánočními dekoracemi.

Soutěž měla hojnou účast, díky které bylo co obdivovat.  Účastníkům děkujeme, vítězům blahopřejeme a všem přjeme krásné prožití vánočních svátků.