Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Tak by se dalo mluvit o listopadu. Mimoškolní činnost je plně rozběhnutá a již nikdo nemůže říct, že neví, kdy se co pravidelného děje.


Nejvíce energie je věnováno přípravám a zkoušením na internátní besídku, která se bude konat v prosinci. Díky tomu šla i nepravidelná mimoškolní činnost trošku stranou. Za to pravidelná (rukodělná a keramika) jela téměř na maximum. Ale i tak jsme stihli něco jiného, než besídku.
První týden v listopadu jsme uspořádali besedu s obecně prospěšnou společností Maják na téma drogy. Jídelna se proměnila na přednáškový sál s kapacitou 45 posluchačů a my jsme hltali každé slovo lektora, který vždy vyvracel konkrétní mylné představy lidí o drogách a závislostech. Na závěr jsme si každý mohli zkusit, jak v reálném životě funguje závislost. Byť to byla jen hra s kouskem papíru, tak byla velmi emotivní a pro většinu z nás těžko ztravitelná.

Následující den se převážně studentky středních škol rozhodly podpořit svůj oblíbený tým a rozjely se do nedalekého Jablonce na hokejový zápas. I velmi chladná místní "aréna" dokázala vytvořit bouřlivou atmosféru a tudíž výbornou podívanou. Těšíme se na další návštěvu hokejových Vlků.

Další fotografie jsou z kategorie pravidelné mimoškolní činnosti.