Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V úterý 5. prosince jsme připravili projektový den pro žáky 8. a 9. ročníku ze Základní školy logopedické v Liberci. Děti si vyzkoušely pro ně nové pracovní postupy a techniky v oboru malířské a natěračské práce a v oboru provozní služby. Kromě aktivit v odborném výcviku jsme jim ukázali další části školního areálu