Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Žáci a žákyně Praktické školy už vědí, co se šije v OSAPU. V pondělí 27. 11. 2017 jsme s velkým zaujetím prošli chráněnou dílnu OSAPO.

Výklad vedoucí dílny nám přiblížil jednotlivé kroky výroby pracovních oděvů. Atmosféra a spolupráce šiček na nás velmi zapůsobily. Kdo ví? Možná, že jednou někdo z nás v OSAPU najde své místo.