Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 30. 11. jsme poprvé v tomto školním roce realizovali projektový den pro vycházející žáky Základní školy Horní Tanvald. Skupinka dětí z osmého a devátého ročníku u nás strávila téměř 3 hodiny a účastnila se zajímavých aktivit odborného výcviku zahradnického a floristického oboru a exkurze v jednotlivých segmentech školního areálu.