Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Se třemi třídami jsme se letos zúčastnili tradiční akce na TUL Liberec - DNY GIS.

Letos jsme si poprvé mohli vzít s sebou chytré mobilní telefony, abychom je využili hned v úvodní přednášce a poté na stanovišti se zábavnými Monster Quízy. Zábavnou formou jsme hledali svoje bydliště, cestovali, hledali místa a zákoutí, orientovali se v barevných mapách územního plánování nebo hledali místa zásahů IZS. Ne vzdycky je práce s mapou jednoduchá, ale my jsme to zvládli.