Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vážení žáci, rodiče, pedagogové a přátelé školy. Dovolujeme si vám představit první díl našeho časopisu Obchoďáček Praktikáček, který bude v letošním školním roce vycházet jako „občasník“ (to znamená příležitostně, občas).

Naši žáci toho ve škole zažijí opravdu hodně. Tráví zde většinu svého času a odnáší si mnoho hezkých vzpomínek. Obchoďáček Praktikáček poslouží jako připomínka krásných okamžiků, kamarádských vztahů a příležitostí, které nás provázejí školním rokem. Píšeme ho společně proto, abychom si mohli lépe zapamatovat, co všechno jsme v Obchodní a Praktické škole při SOŠ Liberec zažili.

Tvorba Obchoďáčku Praktikáčku je projektem, který se prolíná hodinami Informačních technologií v celém letošním školním roce. Kromě uchování vzpomínek tvorba časopisu podporuje vlastní aktivitu a kreativitu žáků, napomáhá týmové práci, propojuje teoretickou výuku s praxí a mezipředmětové vztahy.

V prvním dílu našeho občasníku Obchoďáček Praktikáček se věnujeme představování jednotlivých ročníků a popisu akcí, které jsme ve škole podnikli.

Děkujeme všem zúčastněným z řad žáků i pedagogů za spolupráci a těšíme se na vaše další nápady!

Zde si ho můžete přečíst