Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se žáci Praktické školy jednoleté a dvouleté zúčastnili v rámci akce Oděv a textil 2017 exkurze na textilní fakultě.

Dále pak potěšili oko shlédnutím několika velmi zajímavých studentských módních přehlídek.