Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Krásný zářijový den 15. 9. 2017 jsme se my všichni z Praktické školy dvouleté vydali vlakem do ekologického střediska Střevlík nacházejícího se v Hejnicích.

Program "Barvy kolem nás" splnil naše očekávání příjemných venkovních a vnitřních aktivit, podnítil v nás zvědavost a rozšířil naše vědomosti.