Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 15.9. se konala floristická soutěž v Hejnicích. Soutěžnímu týmu ve složení Kateřina Hrachová 3.C2, Milan Horvát 3.C2, Tomáš Vacek 2.C2 se podařilo, i přes velkou konkurenci, obsadit krásné 2. a 3. místo.

Všichni si užili atmosféru krásného prostředí plného jiřinek a floristického tvoření.
Celému týmu gratulujeme za krásný úspěch.