Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017.

Žáci oborů vzdělání s výukou v Jablonecké ul. 999 se shromáždí v 8.00 hodin před  hlavní budovou školy.

V pondělí 11.9. začínáme pro žáky s výukou v Jablonecké ulici  rovněž v 8.00 shromážděním u hlavního vchodu do školy.