Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne  27. června 2017 proběhla na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci výstava "Jak se rodí řemeslo". Slavnostní zahájení  se uskutečnilo v 10:00 hodin. obory byly prezentovány po celý den od 9.30 do 16:00 hodin. Akce byla zaměřena na představení řemeslných oborů pořádajících škol.

- Střední školy uměleckořemeslné a oděvní Liberec, s. r. o., SOU nábytkářského a střední odborné školy s. r. o., Horská 167, Liberec ve spolupráci se Střední odbornou školou Liberec, Jablonecká 999 a Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387. Za naši školu jste měli možnost shlédnout ukázky práce budoucích malířů, strojařů a zahradníků. Dalšími řemesly byla zastoupena prezentace spolupořádajících škol z Horské a z Frýdlantu. Bylo tak možné vidět rovněž mladé čalouníky, truhláře a aranžéry, zpracovatele dřeva a další obory. Více web link16 na plakátu.