Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 14. 6. 2017 od 15.30 hodin se koná v prostorách internátu SOŠ, LIberec, Jablonecká 999 informační odpoledne pro přijaté uchazeče a zákonné zástupce nezletilých přijatých uchazečů. Budou poskytnuty informace k nástupu ke studiu, zahájení školního roku, pořizování pomůcek pro odborný výcvik atd.

 

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče uchazeče oborů praktická škola a obchodní škola se koná 14. 6. 2017 od 14.30 hodin v pavilonu B Jedličkova ústavu, Lužická 7, Liberec.