Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Začátkem června se třída 2.H. vydala na svůj poslední školní výlet do Kryštofova Údolí.

 

Navštívili jsme kostel sv.Kryštofa, dále Novinský viadukt a místní jedinečný orloj. Cestou zpět jsme si dali výborný oběd, abychom měli sílu na přepravu transbordérem v Andělské Hoře.