Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Dne 26. května učitelé kuchařského oboru připravili pro žáky oboru „Stravovací a ubytovací služby“ projektový den s výstižným názvem NUDLOVÁNÍ. Žáci všech ročníků měli za úkol z připravených surovin vyrobit dle správného technologického postupu kvalitní vlasové nudle a dárkově je zabalit.

Všichni zúčastnění si akci v příjemné atmosféře užili, všichni žáci byli odměněni

účastnickým diplomem a vítězové pak hodnotnými a praktickými cenami. Užitek z této akce zažijeme všichni, až si budeme pochutnávat na polévce s domácími nudlemi ve školní jídelně.

Celá akce se bude pro žáky druhého školního týdne opakovat v pátek 2. 6. 2017.