Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V sobotu 13. 5. 2017 se zástupci z Praktické a Obchodní školy zúčastnili 16. ročníku Abilympiády pro děti a mládež, konané v Jedličkově ústavu Praha, a to v duchu doby Marie Terezie.

Jan Šalda výrobou dřevěného koníka obhájil 3. místo, Stanislav Hnik připravoval studenou kuchyni a Tomáš Čejka se utkal v disciplíně hry na PC. Všichni zúčastnění si odvezli pěkné zážitky i dárky.