Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 17. 5. se v areálu školy konal pro žáky druhých ročníků všech oborů již pátý ročník akce Kulový blesk. V rámci celého dopoledne si žáci vyzkoušeli disciplíny ostatních oborů, které pro ně připravili učitelé a žáci odborného výcviku.

Všichni si aktivity ve výborné atmosféře užili a získali i mnoho nových dovedností. Už se těšme na příští ročník.