Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Jako správné čarodějnice a čarodějové jsme věděli, že ve čtvrtek 28. 4. 2017 bude to nejpříznivější počasí pro náš rej.

Dopoledne plné aktivit jako hod ropuchou do rybníka, pavoučí závody či netopýří kuželky završil lákavý úkol - vylov si svůj špekáček. Opékání špekáčků podtrhlo atmosféru a naplnilo čarodějná břicha.