Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Bylo opravdu nádherné. Ve všech barvách. Nejvíce aktivit bylo realizováno v oblasti jídla a výletů. Ale ke všemu postupně.

Na začátku. března se uskutečnila přednáška výživové poradkyně o tom, co má obsahovat správný jídelníček, kolikrát denně se stravovat atp. Byla primárně určena pro hráče Akademie FC Slovanu Liberec, ale důležitá byla jak pro žáky oboru kuchařské práce, tak i pro nás ostatní byla velmi poučná.
Následovaly tři výlety – někteří plavci šli do bazénu, další skupinka potěšila svou návštěvou miminka z dětského ústavu Sluníčko a následně  jsme se, díky krásnému počasí, spontánně vydali k pivovarským rybníkům.
V dubnu již tolik počasí nepřálo, z tohoto důvodu bylo zvoleno promítání filmu v klubovně přes projektor. Žáci si sami hlasováním vybrali film Jako za mlada, u kterého se zasmáli a užili příjemné deštivé odpoledne.
Jídlem jsme zahájili březen, ale také ukončili duben. Usmažili jsme langoše, které chutnaly úplně všem, kteří je ochutnali. Napekli jsme perníčky na Majáles, které budeme zdobit během měsíce května, ale o tom budeme informovat zase za měsíc.
Zároveň měly u nás praxi studentky Technické univerzity v Liberci a stále probíhá pravidelná činnost: keramika, pletení košíků a náramků, tělocvična, modeling.